ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-02-02)
รอนะ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ CAT‏ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร
                
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย


1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จัดตั้งเมื่อใด


ก. พ.ศ. 2546 ข. พ.ศ. 22547


ค. พ.ศ. 2548 ง. พ.ศ. 2549


2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)แปลงสภาพมาจากหน่วยงานใด


ก. กิจการโทรคมนาคม ข. ทีโอที


ค. กระทรวงไอซีที ง. การสื่อสารแห่งประเทศไทย


3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จัดตั้งเมื่อในรัฐบาลชุดใด


ก. บรรหาร ศิลปอาชา


ข. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ค. สมชาย วงค์สวัสดิ์


ง. ทักษิณ ชินวัตร


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร


ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล


ค. จุติ ไกรฤกษ์ ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์


5. กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด คนปัจจุบัน คือใคร


ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์


ค. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ง. นางรัตนา กิจวรรณ


6. ข้อใดไม่ใช่สถานีดาวเทียมของ กสท.


ก. สถานีดาวเทียมสิรินธร ข. สถานีดาวเทียมศรีราชา


ค. สถานีดาวเทียมนนทบุรี ง. สถานีดาวเทียมบางเขน


7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า


ก. CAT Telecom Company ข. Telecom Public Company Limited


ค. CAT Telecom Public Company Limited ง. Telecom Public Company


8. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ก. PEA ข. CAT


ค. TOT ง. TAC


9. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ได้รับจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ รัฐวิสาหกิจ เมื่อใด


ก. 14 สิงหาคม 2546 ข. 29 สิงหาคม 2546


ค. 28 กันยายน 2546 ง. 29 กันยายน 2446


10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด


ก.จัดหาและให้บริการการสื่อสารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ


ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ


ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ


ง. ผู้นำด้านการเชื่อมโยงเพื่อนำเสนอสาระความบันเทิงและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ


11. สถานีเคเบิลใต้น้ำข้อ กสท มีกี่แห่งในแระเทศไทย


ก. 6 แห่ง ข. 2 แห่ง


ค. 4 แห่ง ง. 10 แห่ง


12. OSI ย่อมาจาก คำในข้อใด


ก. Open System Interconnection ข. Out System Interconnection
ค. Interconnection ง. ไม่มีข้อถูก


13. ก ท ช คือ อะไร


ก. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ข. คณะกิจการโทรคมนาคมชาติไทย


ค. การโทรทัศน์แห่งชาติ ง. ผิดทุกข้อ


14. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนมาจากหน่วยงานใด


ก. กรมสื่อสารแห่งชาติ


ข. กระทรวงไอซีที


ค. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


ง. การสื่อสารแห่งประเทศไทย


15. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน


ก. 35 คน ข. 36 คน


ค. 40 คน ง. 45 คน


16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร


ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ


ข. ประธานวุฒิสภา


ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร


ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ CAT‏ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความถนัด (Aptitude Test)
- ทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ทั่วไปเกียวกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

แนวข้อสอบวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้า 2555
                ออกมาแล้วครับ กำหนดการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2555


ดาวโหลดรายละเอียดที่


ช่วงนี้ต้องรอการประกาศจากโรงเรียนช่างเรื่องวันสมัครสอบทางเดียวเท่านั้นครับ จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีข้อมูลการรับสมัครอย่างเป็นทางการประกาศเท่านั้น โดยปรกติทุกๆปีจะเปิดขายใบสมัครก่อนในช่วงหนึ่งแล้วค่อยรับสมัคร โดยต้องไปสมัครที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง ขณะสมัครจะตรวจร่างกายกันตรงนั้นเลย ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่รับสมัคร

แนวข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


1.   ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้านใน  โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด 

      1.    เกลือคาร์บอเนต 

      2.    เกลือซัลเฟต 

      3.    เกลือไปคาร์บอเนต

      4.    ข้อ  2.  และ  3.  ถูกต้อง 

2.   ของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำมาหยดลงบนผงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำผลึกปรากฏว่า

ผงคอปเปอร์ซัลเฟตกลายเป็นสีน้ำเงิน  ของเหลวนั้นคือข้อใด 

      1.    แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

      2.    เฮกเซน 

      3.    น้ำ 

      4.    น้ำมันเบนซิน 

3.  สารในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหาร 

      1.    ผงฟู 

      2.    น้ำขี่เถ้า 

      3.    โซดาแผดเผา 

      4.    กรดซัลฟูริก 

4.  จากสมการ  2HO               2H+ O  ทราบหรือไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น

      1.    แสง 

      2.    น้ำ 

      3.    ไฟฟ้า 

      4.    ความร้อน 
5.  ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์คือข้อใด 

      1.    น้ำกรดกับขั้วไฟฟ้า 

      2.    ขั้วไฟฟ้ากับแผ่นตะกั่ว 

      3.    ภาชนะกับน้ำกรด 

      4.    แผ่นตะกั่วกับน้ำกรด 

6.   การกระทำตามข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น 

      1.     การทำนาเกลือ 

      2.     การทำน้ำเชื่อม 

      3.     ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ 

            4.     เทน้ำมะนาวลงบนหินอ่อน 

7.   สารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสอยู่สารหนึ่ง 

      1.     น้ำโซดา 

      2.     น้ำฝน 

      3.     น้ำส้มสายชู 

      4.     ปูนขาว 

8.   สารประกอบชนิดใดต่อไปนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  4  อะตอมใน  1  โมเลกุล 

      1.     KNO

      2.     CO

      3.      HSO

      4.      CHCOOH

9.   สารต่อไปนี้สารใดสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิปกติ

      1.      กำมะถัน 

      2.      แกรไฟต์ 

      3.      คลอรีน 

      4.      โปตัสเซียม 
10. ถ้าท่านต้องการประดิษฐ์ยาเพื่อรักษาโรคตรงบริเวณลำไส้เล็กและต้องการให้ยานั้นละลายในลำไส้เล็กเท่านั้น  ท่านจะต้องเคลือบยานี้ด้วยสารละลายที่ละลายได้ดีในข้อใด 

      1.      กรด 

      2.      น้ำเกลือ 

      3.      เบส 

      4.      น้ำ 

11. ฝนกรด  (acid  rain)  ที่มักปรากฏในเมืองใหญ่ ๆ เกิดจากการที่มีก๊าซใดในบรรยากาศมาก

      1.      คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 

      2.      คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ 

      3.      ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 

      4.      ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และคาร์บอนไดออกไซด์ 

12. สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์  ส่วนมากจะมีสารละลายใดเป็นองค์ประกอบ

      1.      กรดไนตริก 

      2.      กรดซัลฟิวริก 

      3.      กรดคาร์บอลิก 

      4.      กรดไฮโดรคลอริก 

13. “สารตะกั่ว”  ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากแหล่งใดมากที่สุด

      1.      โรงงานอุตสาหกรรม 

      2.      การเผาไหม้ขยะมูลฝอย 

      3.      รถยนต์ 

      4.     โรงงานผลิตไฟฟ้า 

14.  สารพิษประเภทดีดีทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเก็บสะสมในส่วนใดมากที่สุด 

      1.      ไขมัน 

      2.      กล้ามเนื้อ 

      3.      กระเพาะอาหาร 

      4.      ตับ 
15. ผงชูรสที่ใช้ปรุงรสอาหาร  จะมีอันตรายอย่างมากต่อบุคคลประเภทใด 

      1.      ชายวัยฉกรรจ์ 

      2.      สตรีมีครรภ์ 

      3.      ผู้สูงอายุ 

      4.      คนป่วยที่สูญเสียเลือด 

16. ในการขนแทงค์น้ำที่มีน้ำหนัก  200  นิวตันดึงขึ้นรถบรรทุกไปตามพื้นเอียงยาว  2  เมตร  ท้ายรถอยู่สูงจากพื้น  1.0  เมตร  แรงดึงมีค่าเท่าใดและงานที่ได้รับมีค่าเท่าใด 

      1.      50  นิวตัน  และ  75  จูล 

      2.      75  นิวตัน  และ  50  จุล 

      3.      100  นิวตัน  และ  100  จูล 

      4.      100  นิวตัน  และ  200  จูล 

17. ถ้าออกแรงพยายาม  20  นิวตัน  เป็นระยะทาง  5  เมตร  ทำให้ความต้านทาน  100  นิวตัน  เคลื่อนที่ไปได้  3  เมตร  จะได้เปรียบเชิงกลเท่าไร 

      1.      2

      2.      3

      3.      4

      4.      5

18.จะต้องออกแรงพยายามตอกลิ่มด้วยแรงเท่าไร  ซึ่งหัวลิ่มหนา  120  มิลลิเมตร  สูง  60  มิลลิเมตร  ความต้านทานของไม้เท่ากับ  300  นิวตัน 

      1.      2,000            นิวตัน 

      2.      4,000            นิวตัน 

      3.      6,000            นิวตัน 

      4.      8,000            นิวตัน 

19. ลิ่มอันหนึ่งมีความยาว  30  เซนติเมตร  มีหัวหนา  10  เซนติเมตร  เมื่อออกแรงตอก  200  นิวตัน  ตอกลิ่มลงไปในเนื้อไม้มีแรงต้านเท่าใด

      1.      200               นิวตัน 

      2.      400               นิวตัน

      3.      600               นิวตัน

      4.      800               นิวตัน


20.  แม่แรงอันหนึ่งมีระยะเกลียวเท่ากับ  0.5  เซนติเมตร  เมื่อมือหมุนไปได้  1  รอบ  จะได้ 

      ระยะทาง  1  เมตร  ถ้าต้องการยกน้ำหนัก  600  นิวตัน  จะต้องออกแรงเท่าใด 

      1.      3       นิวตัน

      2.      30     นิวตัน

      3.      200  นิวตัน

      4.      180  นิวตัน 

21.          หม้อแปลงรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ  220  โวลต์  วัดกระแสไฟฟ้าได้  50  แอมแปร์  ถ้าต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ  2.2  โวลต์  กระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิจะเป็นเท่าไร

      1.      1,000            แอมแปร์ 

      2.      3,000                        แอมแปร์

      3.      5,000            แอมแปร์ 

      4.      6,000            แอมแปร์ 

22. รถยนต์มวล  1  ตัน  วิ่งด้วยความเร็ว  90  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ชนรถมอเตอร์ไซด์ซึ่งจอดอยู่นิ่งหลังจากการชนรถทั้งสองเคลื่อนที่ไปด้วยกัน  ความเร็วหลังการชนมีค่าเท่าไร  ถ้ารถมอเตอร์ไซด์มีมวล  600  กิโลกรัม 

      1.      40                 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

      2.      20                 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
      3.      56.25            กิโลเมตรต่อชั่วโมง
      4.      23.44                        กิโลเมตรต่อชั่วโมง
23. เตาไฟฟ้าขนาด  100  วัตต์  จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำมวล  0.5  กิโลกรัม  อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียสให้เดือด  โดยกำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ  4,200  จูล/กิโลกรัม  เคลวิน
      1.      20     นาที
      2.      21     นาที
      3.      22     นาที
      4.      23     นาที24. วัตถุก้อนหนึ่งหนัก  100  กิโลกรัมอยู่บนพื้นราบ  ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ  0.25  แรงเสียดทานสูงสุดมีค่าเท่าไร
      1.      200  นิวตัน
      2.      250  นิวตัน
      3.      300  นิวตัน
      4.      350  นิวตัน
25. ถุงทรายหนักถุงละ  0.8  กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นราบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสเท่ากับ  0.25  ถ้าออกแรง  90  นิวตัน  จะสามารถดึงถุงทรายได้ทั้งหมดกี่ถุง
      1.      30     ถุง
      2.      35     ถุง
      3.      40     ถุง
      4.      45     ถุง
26. เด็กชายดำหิ้วกระเป๋าหนัก  60  นิวตัน  เดินไปตามถนนถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง  30  เมตร  แล้วเดินขึ้นบันไดสูง  12  เมตร  จงหางานที่เด็กชายดำทำได้
      1.      500  จูล
      2.      600   จูล
      3.      750   จูล
      4.      720   จูล
27. ออกแรงพยายาม  12  นิวตัน  ห่างจากจุดหมุน  5  เมตร  เพื่อยกวัตถุที่วางห่างจากจุดหมุน  1.5  เมตร  ในด้านตรงข้ามกับแรงพยายาม  จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น
      1.      30     นิวตัน
      2.      40     นิวตัน
      3.      50     นิวตัน
      4.      60     นิวตัน
28. ชายคนหนึ่งหนัก  200  นิวตัน  นั่งบนกระดานหกห่างจากจุดหมุน  3.0  เมตร  อยากทราบว่าชายอีกคนหนึ่งซึ่งหนัก  100  นิวตัน  จะต้องนั่งห่างจากจุดหมุนกี่เมตร
      1.      3       เมตร                            3.         5          เมตร
      2.      4       เมตร                            4.         6          เมตร29. วางวัตถุหน้าเลนส์เป็นระยะ  6  เซนติเมตร  เกิดภาพเสมือนขนาด  2  เท่าของวัตถุ  จงหาชนิดและโฟกัสของเลนส์
      1.      นูน  10  เซนติเมตร
      2.      นูน  12  เซนติเมตร
      3.      เว้า  10  เซนติเมตร
      4.      เว้า  12  เซนติเมตร
30. เลนส์ทำให้เกิดภาพจริงขนาด  3  เท่าของวัตถุ  วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เท่าไรกับความยาวโฟกัส  9  เซนติเมตร 
      1.      6       เซนติเมตร
      2.      9       เซนติเมตร
      3.      12     เซนติเมตร
      4.   15        เซนติเมตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 200 ข้อ
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 200 ข้อ
  โดยคัดเลือก 2 รอบ รอบแรกเป็นการสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ คัดเหลือ 80 คนเพื่อสอบรอบที่ 2 นั่นคือพละศึกษาครับ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่วงนี้ต้องรอการประกาศจากโรงเรียนช่างเรื่องวันสมัครสอบทางเดียวเท่านั้นครับ จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีข้อมูลการรับสมัครอย่างเป็นทางการประกาศเท่านั้น โดยปรกติทุกๆปีจะเปิดขายใบสมัครก่อนในช่วงหนึ่งแล้วค่อยรับสมัคร โดยต้องไปสมัครที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง ขณะสมัครจะตรวจร่างกายกันตรงนั้นเลย ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่รับสมัคร ซึ่งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกเช่นกัน

นักเรียนช่างทั้ง 50 คนเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานช่างระดับ 2 และปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

นร.ที่ผ่านการคัดเลือก 50 คนจะต้องศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร 3 ปี หลักสูตรเป็นวิชาสายสามัญ (วิทย์-คณิต) และเสริมวิชาช่างไฟฟ้า(แรงสูง) ระหว่างการศึกษาจะมีการฝึกงานในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนด้านช่างไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟ(ฮอตไลน์) ระหว่างการเรียนการสอนจะมีการจัดอันดับนักเรียน โดยผู้ที่มีผลการเรียนอันดับที่ 1 - 10 จะได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์) ที่มหาวิทยาลัยที่ กฟภ. กำหนดไว้

รร.ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ นร. ที่จบการศึกษา ม.3 (และ ม.4 ที่ผ่านการเรียน รด. ปี1มาแล้ว) เข้าศึกษาหลักสูตรปกติ 3 ปี ปีละ 50 คน โดยคัดเลือก 2 รอบ รอบแรกเป็นการสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ คัดเหลือ 80 คนเพื่อสอบรอบที่ 2 นั่นคือพละศึกษาครับ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ CAT‏ ฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
                แนวข้อสอบ  ระบบการสื่อสารข้อมูล

จงกากบาท (X) เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.Roman\"">                   Data Communications  หมายถึงข้อใด

ก.       การขนส่งข้อมูล

ข.       การสื่อสารข้อมูล

ค.       การแปลงข้อมูล

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ข.  การสื่อสารข้อมูล

                การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)  หมายถึง  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร  เช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล  เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.                   “เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ  อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับส่งข้อมูล”  คือข้อใด

ก.       Noise

ข.       Voice

ค.       Sink

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  Noise

                สัญญาณรบกวน (Noise)  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ  อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร  ผู้รับข่าวสาร  และช่องสัญญาณ  แต่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานมักจะสมมุติให้ทางด้านผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารไม่มีความผิดพลาดตำแหน่งที่ใช้วิเคราะห์  มักจะเป็นที่ตัวกลางหรือช่องสัญญาณ  เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนด้านผู้ส่งข่าวสารและด้านผู้รับข่าวสารในทางปฏิบัติมักจะใช้วงจรกรอง (Filter)  กรองสัญญาณแต่ต้นทางเพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วค่อยดำเนินการ  เช่น  การเข้ารหัสแหล่งข้อมูล  เป็นต้น3.                   ปัจจัยใดที่ทำให้สัญญาณไมโครเวฟมีสัญญาณอ่อนลงหรือหักเห

ก.       ในที่มีอากาศร้อนจัด

ข.       ในเขตชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น

ค.       ในสถานที่ที่มีพายุหรือฝน

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

                เพื่อป้องกันการแทรกหรือรบกวนจากสัญญาณอื่นๆ  แต่สัญญาณอาจจะอ่อนลงหรือหักเหได้ในที่มีอากาศร้อนจัด  พายุหรือฝน  ดังนั้นการติดตั้งจานส่ง-รับสัญญาณจึงต้องให้หันหน้าของจานตรงกัน  และหอยิ่งสูงยิ่งส่งสัญญาณได้ไกล

4.                   ข่ายการสื่อสารข้อมูลเป็นการรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางใด

ก.       คลื่นไฟฟ้า

ข.       แสง

ค.       น้ำ

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

                ข่ายการสื่อสารข้อมูล  หมายถึง  การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสง  อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า  ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communications Network)

5.                   ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูล

ก.       Transmisstion Channel

ข.       Translate Channel

ค.       Receiving Unit

ง.       Sending Unit

ตอบ       ข.  Translate Channel


                องค์ประกอบการพื้นฐานของข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communications Network)

1.       หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)

2.       หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit)

3.       ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmisstion Channel)

6.                   การสื่อสารข้อมูล (Data Transmission)  มีกี่รูปแบบ  อะไรบ้าง

ก.       2  รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบอนุกรม  และการสื่อสารแบบขนาน

ข.       2  รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบไปกลับ  และการสื่อสารแบบแจ้งรับ

ค.       3  รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบอนุกรม  การสื่อสารแบบขนาน  และการสื่อสารแบบทางเดียว

ง.       3  รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบไปกลับ  การสื่อสารแบบทางเดียว  และการสื่อสารแบบขนาน

ตอบ       ก.  2  รูปแบบ  คือ  การสื่อสารแบบอนุกรม  และการสื่อสารแบบขนาน

วิธีการสื่อสารข้อมูล (Data Transmisstion)

                ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลมี 2 รูปแบบคือ  การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Data Transmission)  และการสื่อสารแบบขนาน (Parallel Data Transmission)

7.                   สถานีไมโครเวฟลอยฟ้า  เป็นคำเปรียบเสมือนจากข้อใด

ก.       ดาวเทียม

ข.       พระอาทิตย์

ค.       จานดาวเทียม

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  ดาวเทียม

การสื่อสารด้วยดาวเทียม (Satellite Transmission)


จำหน่ายเอกสารตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไป กสท
แนวข้อสอบเก่าเฉพราะตำแหน่ง CAT Telecom
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของ CAT
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 เฉลยละเอียด
ภาษาอังกฤษ CAT Telecom
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_CAT Telecom_
แนวข้อสอบ  ระบบการสื่อสารข้อมูล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ CAT Telecom

OSI   ย่อมาจาก Open System Interconnection เป็นมาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด ซึ่งมีแบบจำลองของการเชื่อมต่อระหว่างระบบแบ่งเป็น 7 ชั้น เพื่อใช้กำหนดเป็นมาตรฐานให้กับระบบต่างๆ ให้สามารถทำงานและติดต่อถึงกันได้ โดยชั้นของ OSI Model มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงการทำงานในการเชื่อมต่อระหว่างระบบในแต่ละชั้นการทำงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดขนาดของปัญหาในการเชื่อมต่อให้เล็กลง ลองนึกดูถ้าเราไม่มีการแบ่งชั้นการทำงานหากมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถรู้ได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน จะเริ่มแก้ปัญหาจากที่ใด การใช้เวลาในการแก้ปัญหาก็ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าเราแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ หากมีปัญหาเกิดเราก็สามารถรู้ได้ว่าปัญหาเกิดที่ส่วนใด การแก้ปัญหาก็สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น และ
ความสำคัญอีกข้อหนึ่งของ OSI Model คือ เพื่อให้ผู้ผลิตแต่ละรายสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้และไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์และต้องทำให้ครบทุกองค์ประกอบ แต่สามารถพัฒนาขึ้นมาเพียงชั้นเดียวจากจำนวน 7 ชั้นแล้วนำไปใช้งานร่วมกับชั้นอื่นที่มีการพัฒนาไว้แล้วโดยหลักการแล้วแต่ละชั้นจะติดต่อกับชั้นในระดับเดียวกันที่อยู่บนเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติแต่ละชั้นที่อยู่ติดกัน(บนหรือล่าง)เท่านั้นที่จะมีการติดต่อกันจริง จะยกเว้นก็แต่ชั้นล่างสุดคือชั้น Physical ที่จะติดต่อกับชั้น Physical ของอีกเครื่องหนึ่งได้


TCP ย่อมาจาก Transmission Control Protocol เป็นโพรโตคอลที่ทำงานโดยอาศัย IP ในขณะที่ IP เป็นตัวจัดการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันไปมาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำหน้าที่ในการอนุญาตให้แอพลิเคชันแต่ละชนิด (หรือที่นิยมเรียกว่า "บริการ") ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถติดต่อกันได้

วงจร Full wave กับ Bridge ต่างกันตรงไหน
วงจร Rectifier แบบ full wave มันต่อได้ 2 อย่าง
.คือ full wave ที่ใช้ diode 2 ตัว
2.แบบ Bridge ที่ใช้ diode 4 ตัว
แบบ Bridge ข้อเสียนั้นมันทั้ง มีแรงดันที่ตกคร่อม doide ตั้ง 4 ตัว แถมใช้ doide 4 ตัว แพงกว่าที่ใช้แบบ 2 ตัว ต่อก็ยากกว่า
กับอิกแบบดีกว่าตั้งเยอะแล้วทำไมถึงชอบใช้แบบ Bridge
โดยสรุปคือ
- full wave เป็น centap (ไม่เคยเห็นคนใช้แบบไม่มี tap (ได้จริงหรอนั่น) อาจจะมีข้อเสียที่นึกไม่ถึงก็ได้นะคับ)
- V ต่างกัน(ครึ่งนึง)
- และ diode ใน full wave ต้องทนงานได้มากกว่า bridge
วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half  Wave Rectifier)
1. ลักษณะวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
                วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น จะเป็นวงจรที่ทำหน้าที่ตัดเอาแรงดันไฟสลับที่ป้อนเข้ามาอาจเป็นครึ่งบวกหรือครึ่งลบแล้วแต่การจัดวงจรไดโอด แรงดันที่ส่งออกเอาท์พุทจะเป็นช่วงๆ คือช่วงมีแรงดันและช่วงไม่มีแรงดันสลับกันไป วงจรประกอบด้วยไดโอดตัวเดียวดังรูปที่ 1 การทำงานของวงจร ไฟกระแสสลับจะมาปรากฏที่ขาแอโนด โดยไดโอดจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียว คือช่วงที่ได้รับไบอัสตรง ดังนั้นวงจรจะมีกระแสไหลเพียงช่วงบวกของไฟสลับเท่านั้น ถ้าช่วงลบจะไม่มีกระแสไหล แรงไฟตรงที่เอาท์พุทนี้ยังนำไปใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ เพราะเป็นไฟตรงที่ไม่เรียบพอ (Pulse D.C) จึงต้องมีการกรอง (Filter) ให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุทำหน้าที่กรอง

                        
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบนักเรียนการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 4 ปี
                

1.สนามบินไหนได้รางวัล  [font=times new อันดับ 1 \">World’s  Best Airport  2010 

       
1.  

Singapore
Changi
Airport                           2.  
Hong
Kong
Int'l
Airport
      3  
Munich Airport                                            4   Kansai International Airport

ตอบ  ข้อ 1.
2.A 380 เข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่เท่าไร

        1.  1  ธันวาคม                                                                       2. 5 ธันวาคม

        3. 10 ธันวาคม                                                                      4. 12  ธันวาคม 

ตอบ ข้อ 2. 

3. สายการบินไหนได้รับเป็นสายการบินแรก 

                1. 
China Airlines                                                            2. Air 
Asia

            3.
Singapore Airlines                                       4. United Airlines

ตอบ ข้อ 3. 

4. ข้อใดเรียงลำดับสายการบินที่มีเครื่องบินจำนวนมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ ได้ถูกต้อง 

            1. American Airline       Southwest Airline         Delta Air lines 

            2. China Southern Airlines     Delta Air lines     Northewst Airline
            3.  Southwest Airline       

China Southern Airlines      
American Airline

            4.   Northewst Airline               American Airline         Delta Air lines 

ตอบ ข้อ 1. 

5. IATA  ย่อมาจากอะไร

1.      International Aviation Transport  Assosiation

2.      International Aviation Transport  Airlines

3.      International  Air Transport  Assosiation

4.      International Airlines  Transport  Assosiation

ตอบ ข้อ 3. 

6.ICAO ย่อมาจากอะไร

1.       International Civil  Air  Organization

2.       International  Civil  Aviation  Organization 

3.       International  Civil  Airlines    Organization 

4.       International  Civil  Assosiation Organization

ตอบ ข้อ 2. 

7.ใครเป็นประธานกรรมการ ทอท. 

 1.  นายโชติศักดิ์   อาสภวิริยะ                                                   2. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี 

3. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต                                 4. นายธีรพล นพรัมภา 

ตอบ ข้อ 2. 29 เดือนกันยายน 2554

8. สนามบินกระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด 

                1.กรมการบินพลเรือน                                                        2. กรมการขนส่งทางอากาศ 

                3. ท่ากาศยาน                                                                        4. กองทัพอากาศ 

ตอบ ข้อ 1. 

9. AT ไม่มีวิชาเอกใด 

        1.  ATM                                                                 2. ซ่อม

        3. สนามบิน                                                                            4. นักบิน 

ตอบ  ข้อ 4. 

10.Airport Link  คืออะไร 

        1.  ระบบขนส่งรถไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐ                     2. ระบบขนส่งจากในเมืองมาสุวรรณภูมิ

        3. ระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในสุวรรณภูมิ                     4. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ 2. 

11. Taxiway  คืออะไร

                1.  ทางที่เครื่องบินเข้าออกจากทางวิ่ง                              2. ทางสำหรับเรียกแทกซี่ของสนามบิน 

                3. ทางเฉพาะให้แทกซี่ในสนามบินจอดเท่านั้น           4.  ทางสำหรับเครื่องบินลงจอด 

ตอบ ข้อ  1. 

12. สนามบินดอนเมืองเปิดใช้มารวมทั้งหมดกี่ปี 

                1.  80   ปี                                                2. 84  ปี                                  3. 90  ปี                                  4.  92  ปี 

ตอบ ข้อ 4. 

13. สถานที่ที่เป็นสนามบินแห่งแรกของไทยปัจจุบันคือข้อใด 

                1. สนามบินดอนเมือง                                                         2.สนามบินหนองงูเห่า      

                3. สนามบินสระปทุม                                                          4. สนามบินไทยสยาม 

ตอบ ข้อ 3. 

14. จุดหมายปลายทางของการบินไทย รวมทั้งหมดมีเท่าไร

        1.  60                                                                      2. 72      

        3.  76                                                                      4. 81

ตอบ ข้อ 2.

15. สายการบินใดไม่ได้ทำเรื่องขอย้ายกลับไปดอนเมือง 

                1.  การบินไทย                                                                      2. นกแอร์ 

                3. แอร์เอเชีย                                                                         4.วันทูโก 

ตอบ  ข้อ 3. 

16.สายการบินใดเป็นของเกาหลี 

        1.  Emirates                                                                           2. Asiana

        3. Lufthansa                                                                         4. Uni  Air

ตอบ ข้อ 2. 

17.สนามบินใดไม่มีเที่ยวบินของสายการบินไปลง 

        1. สนามบินเชียงใหม่                                                                         2.สนามบินภูเก็ต 

        3.  สนามบินหัวหิน                                                                             4. สนามบินพิษณุโลก 

ตอบ ข้อ 3. 

18.สนามบินใดเป็นของบริษัทสายการบินกรุงเทพ 

        1. สนามบินสุโขทัย                                                             2.สนามบินภูเก็ต 

        3. สนามบินดอนเมือง                                                         4. สนามเบินเชียงใหม่ 

ตอบ ข้อ 1. 

19.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ มี Hub อยู่ที่สนามบินใด

        1. สนามบินดอนเมือง                                                         2. สนามบินฮีทโทร 

        3. สนามบินซางฮี                                                                4. สนามบินสุวรรณภูมิ 

ตอบ ข้อ 3. 

20. สายการบิน British Airways มี Hub อยู่ที่สนามบินใด

        1. สนามบินดอนเมือง                                                         2. สนามบินฮีทโทร 

        3. สนามบินซางฮี                                                                4. สนามบินสุวรรณภูมิ 

ตอบ ข้อ 2.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 4 ปี ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
 รายละเอียดประกอบด้วย 
- แนวข้อสอบความรู้ความเกี่ยวกับการบิน
- แนวข้อสอบความรู้ พรบ.การเดินอากาศ

วิชาที่ต้องการใช้สอบทั้งหมด สำหรับ สายศิลป์คำนวณ เช่น
- คณิตศาตร์
- อังกฤษ
- วิทยาศาตร์
- สังคม
- ไทย
- พื้นฐานด้านการบิน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบเก่า CAT Telecom
                
อ้างอิง:    หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-01-18)
        
        
ผ่านไปแล้วกับการสอบ ก็เลยนำแนวที่สอบกันมาฝาก มีอยู่ด้วยกัน 3 ตำแหน่ง
     
1.วิศวกร ฝ่ายสื่อสารข้อมูล แนวที่ออก คือ

 • OSI 7 Layer การทำงานในแต่ละ Layer
 • Port ภายในของ OSI
 • DSL HDSL SDSL การทำงานและคุณลักษณะเฉพาะแต่ละตัว
 • อุปกรณ์ต่อพ่วง DTE,DCE
 • Class A-B ,Subnet การกำหนด IP ในวง LAN
 • คุณลักษณะของ HUB SWITCH OSI Layer ใด

2.วิศวกร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่่อสารไร้สาย
 • แปลภาษาอังกฤษ 3G HSPA Benefit (20 คะแนน)
 • ให้วาดโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G หรือ 3G พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและวาดรูปภาพประกอบ (20 คะแนน)
 • ถ้าต้องขายสินค้า 3 รายการ มีโปรโมชั่นแบบจดทะเบียนเหมือนกัน ให้เลือกขาย 1 รายการจะเลือกขายอะไร เพราะอะไร ขายอย่างไรให้หมดภายใน 1 เดือน    (20 คะแนน)
 1. IPhone 4 100 เครื่อง ราคา 23000 บาท
 2. Samsung Galaxy Tab 100 เครื่อง ราคา 18900 บาท  
 3. IDEOS Android 100 เครื่อง ราคา 5300 บาท   

 •  อธิบายสั้นๆ  (20 คะแนน)
 1. จงยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการบนมือถือ Smart Phone 3 อย่าง
 2. Latency คืออะไร
 3. VPN คืออะไร ใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นมาตรฐาน
3.วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
 • จงอธิบายระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( 10 คะแนน)
 • จงอธิบายคำย่อ CDMA,HSDPA,CDR,SCCI,QOS,PN,VSWR อีก 5 ตัวจำไม่ได้ (30 คะแนน)
 • Hand Off คืออะไร (5 คะแนน)
 • Parameter ของ Hand Off มีอะไรบ้างจงอธิบาย (5 คะแนน)
 • สมมติหัวหน้าให้ทำรายงานเกี่ยวกับ CDMA 2000 EX-DO ต้องมีส่วนประกอบของรายงานอะไรบ้าง มี Parameter อะไรบ้าง จงอธิบาย (15 คะแนน)
 • จงอธิบายการทำ RF Optimize อย่างละเอียด (15 คะแนน)
 • จงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ) ทำไมคุณอยากทำงานที่ CAT โดยเฉพาะส่วนงาน Wireless Maintenance (10 คะแนน)
 • จงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ(โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ) คุณคิดอย่างไรกับระบบ 3G ในประเทศไทย  (10 คะแนน)
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เตรียมสอบ องค์กรสวนยาง(อสย.)
                
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ องค์การสวนยางไว้ดังนี้
1. ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีการทำสวนยางพาราเป็นสำคัญรวมทั้งการสร้างแปลงเพาะและแปลงขยายพันธุ์ยางพารา
2. ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครปขาว น้ำยางข้น ยางผง ยางแท่ง ยางชนิดอื่น ๆ และสารประกอบของยางพารา
3. ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุจากยางพารา
4. ผลิตและจำหน่ายพลังงานเพื่อประโยชน์แก่กสิกรรม และกิจการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยาง
5. ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกิจการตามข้อ 1,2,3 และ 4 และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เกษตรกรรม
6. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา

กระทรวงการคลัง ให้ไปซื้อที่ดินสวนยางในตำบลนาบอน และตำบลช้างกลาง อำเภอทุ่งสง และอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏว่าซื้อได้ประมาณ 6 – 7 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ และรับฝากขายอีกหลายแปลงเนื้อที่ประมาณ 170 ไร่ ขณะที่ออกหาซื้อที่ดินสวนยาง พระยาอนุวัติวนรักษ์ ได้สำรวจพบสวนยางปลูกใหม่ อายุประมาณ 1 – 2 ปี เป็นจำนวนหลายพันไร่ ปลูกติดต่อกันอยู่ในพื้นที่ที่บุกเบิกใหม่ ปรากฏว่าต่อมาที่ดินปลูกสร้างสวนยางใหม่เหล่านี้ เป็นที่ดินที่มีการบุกเบิกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่งจะมาหักล้างถางพงบุกเบิกปลูกยางเมื่อ 1-2 ปีมานี้เอง อายุของต้นยางเป็นพยานได้ชัดแจ้ง พระยาอนุวัติ วนรักษ์ จึงได้ร่วมมือกับที่ดินจังหวัด ดำเนินการสอบสวนและขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินเพื่อความเรียบร้อยของที่ดินและป่าแห่งนี้ ทางราชการจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2484 หวงห้ามที่ดินดังกล่าวไว้เพื่อการเกษตร รวมเนื้อที่ในเขตพระราชกฤษฎีกาประมาณ 12,000 ไร่ ในเนื้อที่ดังกล่าวปรากฏว่ามีต้นยางอ่อนปลูกอยู่แล้วประมาณ 6,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่ สวนยาง 6,000 ไร่ ดังกล่าวนี้ได้ตกมาอยู่ในความดูแลของกองการยาง กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินแห่งนี้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการด้านสวนยางให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการในสวนยางแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรชาวสวนยางเท่าที่จะทำได้ โดยกำหนดแผนงานขึ้นในระยะแรกไว้ดังนี้
1. จะดำเนินการขยายยางพันธุ์ดีไปสู่ราษฎร
2. จะส่งเสริมแนะนำเจ้าของสวนให้ดูแลรักษาสวนยางทั้งการกรีด และการทำยางออกจำหน่ายให้ถูกต้องตามหลักวิชา
3. จะทำการค้นคว้าทดลอง เกี่ยวกับกิจการยางในด้านต่าง ๆ ทำนองเดียวกับสถาบันวิจัยยางในมาเลเซีย

          ต่อมาในปลายปี 2484 ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น งบประมาณที่จะใช้ตามแผนงานต้องนำไปใช้ด้านการทหาร จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ กองการยางจึงเพียงแต่ดูแลรักษาสวนยางดังกล่าวภายในวงเงินที่ได้รับมาแต่ละปี จนกระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม 2488 ในระหว่างสงคราม เจ้าหน้าที่กองการยางคณะหนึ่ง ได้เข้าไปซื้อเครื่องมือทำยางแผ่น และยางเครปจากมาเลเซีย (ที่รัฐมาลัย) มาเป็นจำนวนมากเพื่อติดตั้งเตรียมไว้สำหรับทำยางแผ่นและยางเครปต่อไป เพราะในระยะนั้นมีต้นยางขนาดกรีดได้แล้ว ประมาณ 600-800 ไร่ ในระหว่างปี 2485-2490 กิจการสวนยางได้มารวมอยู่ในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินงานในด้านการเงินคล่องตัวขึ้น จะได้ดำเนินการค้าได้สะดวก
          ในปี 2490 กิจการของสวนยางแปลงนี้ได้โอนไปรวมอยู่กับ บริษัท แร่และยาง จำกัด แต่ยังไม่ทันจะได้ดำเนินการประการใด บริษัทแร่ละยางก็ต้องยกเลิกไป สวนยางแห่งนี้จึงกลับมารวมอยู่กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เช่นเดิม
          ในเดือนตุลาคมปี 2491 กรมสวัสดิการทหารบก กระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่งให้ พ.ท.พร้อม ณ ห้อมเพชร และ พ.อ.ยง ณ นคร ไปศึกษากูกิจการทำสวนยางในสวนยางแห่งนี้ และตกลงใจที่จะเข้าดำเนินการในสวนยางแห่งนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2491 โดยกรมสวัสดิการทหารบกจะติดต่อกับกระทรวงเกษตร ให้โอนสวนยางให้แก่กรมสวัสดิการทหารบก แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป สวนยางแห่งนี้จึงยังคงอยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อไปตามเดิม เนื่องจากต้นยางในเนื้อที่ 6,000 ไร่ เติบโตได้ขนาดที่จะทำการกรีดเอาน้ำยางมาขายได้ จำเป็นต้องเตรียมการจัดฝึกและจัดหาคนงานมาทำการกรีดยาง ทำการสร้างโรงงานทำยาง ตลอดจนอาคารบ้านพักต่าง ๆ และจะต้องดำเนินงานด้านการผลิตและการขายยางเพื่อปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแยกงานมาดำเนินการเป็นเอกเทศ และในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492 อนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น เรียกว่าองค์การสวนยางนาบอน” สังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตราธิการ โดยมีมติดังนี้
1. ให้กองการยางซึ่งได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายทำสวนยางนาบอนอยู่แล้ว คงดำเนินการต่อไปภายในจำนวนเนื้อที่และวงเงินที่ได้รับ
2. อนุมัติให้ตั้งองค์การสวนยางขึ้นในกระทรวงเกษตร เพื่อดำเนินการทำสวนยางส่วนที่เหลือจากกองการยางทำ

           องค์การสวนยางนาบอน ได้รับทุนจากกระทรวงการคลังมาดำเนินงานในขั้นต้นจากเงินงบประมาณประจำปี 2493 เป็นเงิน 3,400,000 บาท ในการจัดตั้งองค์การสวนยางนาบอนนั้น มีวัตถุประสงค์คือ
ผลิตยางแผ่นรมควันออกจำหน่าย
จำหน่ายน้ำยางสด
ดำเนินกิจการในการผลิตตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และทำการค้นคว้าทดลองส่งเสริมไปในขณะเดียวกันด้วย
อบรมฝึกเกษตรกรไทยให้มีความรู้ความชำนาญในการผลิตยาง

          นับตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา องค์การสวนยางได้ดำเนินการและขยายงานออกไปหลายประการ เช่น ทดลองสร้างสวนโกโก้ในเนื้อที่ 300 ไร่ (แต่ทำได้ 4 ปี ก็ต้องเลิกไปเพราะพื้นที่ไม่เหมาะกับการปลูกโกโก้) สร้างสวนยางพันธุ์ดีเพิ่มเติมในเนื้อที่ว่างเปล่าประมาณ 5,500 ไร่ สร้างสวนกาแฟ ในเนื้อที่ 700 ไร่ สร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำตก เพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงงานผลิตยางและแสงสว่าง และได้สร้างโรงงานผลิตยางเครปจากเศษยาง
          ต่อมาในปี 2504 กระทรวงเกษตรได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง เพื่อให้องค์การสวนยางมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนซื่อจาก “องค์การสวนยางนาบอน” เป็น “องค์การสวนยาง” ดำเนินกิจการและบริหารงานภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
 
1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายธีระ  วงศ์สมุทร)                                                          
ประธานกรรมการ
2.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายศุภชัย  โพธิ์สุ)                                                 
รองประธานกรรมการ
3.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายจรัลธาดา  กรรณสูต)
กรรมการ
4.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล)
กรรมการ
5.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง  กรรมการ
6.  ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
กรรมการ
7.  ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง  (นายชูชาติ  ตันอังสนากุล) 
กรรมการ
8.  นายทรงกลด  จารุสมบัติ  ด้านอุตสาหกรรมไม้ยางกรรมการ
9.  นายวิจารณ์  วิชชุกิจ  ด้านการเกษตรกรรมการ
10. นายสมคิด  สังขมณี  ด้านกฎหมายกรรมการ
11. นางสาวผ่องเพ็ญ  สัมมาพันธ์  ด้านการพัฒนาสวนยางกรรมการ
12. นายมาโนช  สุวรรณศิลป์  ด้านการพัฒนาสวนยางกรรมการ
13. นายอำนวย  ปะติเส  ด้านบริหารจัดการภาคเอกชนกรรมการ
14. นายอภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย  ด้านบริหารจัดการเกษตรภาครัฐกรรมการ
15. นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน  ด้านการตลาดและการจัดการเกษตรกรรมการ

          หมายเลข 1 - 7   เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
          หมายเลข 8 - 15 เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า  กรมเจ้าท่า
1.      กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร 

         ก.   กล้ามเนื้อเกร็ง 

         ข.   หัวใจล้มเหลว 

         ค.   ผิวหนังไหม้ 

         ง.   แค่รู้สึกกลัว 

         ตอบ  ก.

2.      เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 

         ก.   แอมมิเตอร์ 

         ข.   โวลต์มิเตอร์ 

         ค.   โอห์มมิเตอร์ 

         ง.   วัตต์มิเตอร์ 

         ตอบ  ข.

3.      ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์ 

         ก.   ไบอัสคงที่ 

         ข.   ไบอัสคู่ 

         ค.   ไบอัสตัวเอง 

         ง.   ไบอัสแบบแบ่งแรงดัน 

ตอบ  ข. 4.      จากรูปมีค่าความจุเท่าใด 

        


         ก.   50

         ข.   60

         ค.   70

         ง.   80

         ตอบ  ค.

5.      ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร 

         ก.   สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 

         ข.   สร้างกระแสไฟฟ้า 

         ค.   ใช้ลดความเร็วมอเตอร์ 

         ง.   ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า 

         ตอบ   ก.

6.      ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร 

         ก.   ควบคุมกระแสที่ผ่านขดลวดอาเมเจอร์ 

         ข.   ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ 

         ค.   ควบคุมการหมุน 

         ง.   การสลับทิศทางการหมุน 

ตอบ  ข. 

7.      ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร 

         ก.   วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์ 

         ข.   วงจรบีเลเตอร์ 

         ค.   วงจรสวิตซ์เลเตอร์ 

         ง.   วงจรดูเลเตอร์ 

         ตอบ  ก.

8.      ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า 

         ก.   ไดโอตเปล่งแสง 

         ข.   ไดโอดกำลัง 

         ค.   ใช้ในวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง             

         ง.   ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง 

         ตอบ  ง.

9.      Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด

         ก.   รีดสวิตซ์ 

         ข.   ไร้รีเลย์ 

         ค.   อาร์เมเจอร์รีเลย์ 

         ง.   โซลิสเตตรีเลย์ 

         ตอบ  ค.

10.    การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด 

         ก.   ต่อแบบอันดับ 

         ข.   ต่อแบบขนาน 

         ค.   ต่อได้ทั้งสองแบบ 

         ง.   ต่อแบบขนาน และต้องปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกจากวงจร 

         ตอบ   ก. 11.    เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ 

         ก.   จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วบอกและขั้วลบ 

         ข.   แรงดันตกคร่อมขดลวด 

         ค.   ความต้านทานตกคร่อมโหลด 

         ง.   จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 

         ตอบ  ง. 

12.    เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง 

         ก.   บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์ 

         ข.   บิดบ่ายเบน, บิดคร่อม, บิดไฟฟ้า 

         ค.   บิดสถิต, บิดไฟฟ้า, บิดแดมพ์ 

         ง.   แรงบิดบ่ายเบน, แรงบิดแรนดรอม, แรงบิดคร่อม 

         ตอบ  ก. 

13.    แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด 

         ก.   แบบอนุกรม 

         ข.   แบบผสม 

         ค.   แบบขนาน 

         ง.   แบบอนุกรม-ขนาน 

ตอบ   ค. 

14.    การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย 

         ก.   ทำการตั้งย่านวัด R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง

         ข.   ทำการตั้งย่านวัด DCv×50 เข็มจะค้าง

         ค.   ทำการตั้งย่านวัด Dcma×25 เข็มจะขึ้นละค่อยๆลง

         ง.   ทำการตั้งย่านวัด ACV×220 เข็มจะขึ้น-ลง

         ตอบ  ก.

15.    ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ 

         ก.   ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

         ข.   ตรวจสอบขั้วบวก-ลบ 

         ค.   ทำการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ 

         ง.   ตรวจโหลด 

         ตอบ  ก.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้