ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กปน. การประปานครหลวง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กปน. การประปานครหลวง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-08-06)
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กปน. การประปานครหลวง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ประปานครหลวง


2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา
ก. แม่น้ำบางประกง ข. คลองแสนแสบ
ค. คลองประปา ง. แม่น้ำเจ้าพระยา

3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. นาย
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค. นายสือ ล้ออุทัย ง.
จุติ ไกรฤกษ์

5. ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายเจริญ ภัสระ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง
ก. กรุงเทพมหานคร ข. นนทบุรี
ค. สมุทรปราการ ง. ถูกทุกข้อ

7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. Waterworks Authority .Metropolitan Department
. Metropolitan Waterworks Authority . Authority Meteorological

8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง
ก. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ค. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ง. มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด
ก. Stakeholder Strategic
ข. Financial Strategic
ค. Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

11. เว็บไซต์ของการประปานครหลวง มีชื่อว่าอะไร
. www. mwa.ac.th
. www. mwa.com
. www.mwa.co.th
. www.tmd.org

12. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
. www.mict thai.go.th
. www.ict.go.th
.www.mict.org
. www.mict.go.th

13. สายตรงการให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาคือหมายเลขใด
ก. 3211 ข. 1152
ค. 2311 ง. 1125

14. พ.ร.บ.การประปานครหลวง มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2509
ง. พ.ศ. 2510

15. สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง คือข้อใด
ก. ตราสายน้ำลำธาร ข. พระแม่คงคา
ค. ตราครุฑ ง. พระแม่ธรณี

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี ข. สกลนคร
ค. หนองคาย ง. อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558
ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน
ข. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน
ค. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน
ง. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การประปานครหลวง กปน. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
วิศวกร 

ไฟฟ้า 
โยธา 
เครื่องกล 
อื่นๆ
บัญชี 

บริหารงานทั่วไป 
วิทยากร 
บุคคลกร 
นิติกร 
และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้