ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)

1.       หน่วยงานใดเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการของส่วนราชการ

ก.       กระทรวงการคลัง                                                        ข. กรมบัญชีกลาง

ค.   กระทรวงพาณิชย์                                                         ง. กรมการค้า

ตอบ  ข. กรมบัญชีกลาง

2.       มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติหลักๆกี่ส่วน

ก.       1 ส่วน                                                                            ข. 2 ส่วน

ค.    3 ส่วน                                                                            ง. 4 ส่วน

ตอบ  ข. 2 ส่วน

3.       ข้อใดคือมาตรฐานหลักในการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน

ก.       มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                      ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                               ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

4.       มาตรฐานด้านคุณสมบัติใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก

ก.       รหัสชุด  1000                                                              ข. รหัสชุด  1210

ค.   รหัสชุด  2000                                                                ง. รหัสชุด  2400

ตอบ  ก.รหัสชุด  1000

5.       มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก

ก.       รหัสชุด  1000                                                              ข. รหัสชุด  1210

ค.   รหัสชุด  2000                                                                ง. รหัสชุด  2400

ตอบ  ค.รหัสชุด  2000

6.       การนำมาตรฐานไปปฏิบัติใช้รหัสชุดใดต่อไปนี้

ก.       รหัสชุด  1000                                                              ข. รหัสชุด  1210

ค.   รหัสชุด  2000                                                                ง. รหัสชุด  nnnn.xn

ตอบ  ง. รหัสชุด  nnnn.xn

 

 

7.       มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด

ก.       มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                      ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                               ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

ตอบ  ค.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

8.       มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด

ก.       มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                      ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                               ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

ตอบ  ข.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

9.       ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้หลักประกัน

ก.       1210.C1                                                                        ข. 1210.A1

ค.   1210.B1                                                                          ง. 1210.D1

ตอบ  ข. 1210.A1

10.    ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้คำปรึกษา

ก.       1210.C1                                                                        ข. 1210.A1

ค.   1210.B1                                                                          ง. 1210.D1

ตอบ  ก.1210.C1

11.    เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่ระบุวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ก.       1000                                                                               ข. 1100

ค.   1200                                                                                ง. 1300

ตอบ  ก.1000

12.    เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ

ก.       1000                                                                               ข. 1100

ค.   1200                                                                                ง. 1300

ตอบ  ค.1200

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556


คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล


คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ


คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ


แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9


แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้