เวอร์ชันเต็ม: [-- เน้นๆ ตรงๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> ข้อสอบออนไลน์ แนวข้อสอบ งานราชการ สอบครู ครูผู้ช่วย สพฐ. กทม. กศน. อาชีวะ มาตราฐานวิชาชีพครู พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ราชภัฎ -> เน้นๆ ตรงๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-03 22:06

เน้นๆ ตรงๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก
1 ความสามารถด้านภาษาไทย
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
9 สรุปเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
12 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข
1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
8 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) 
สาขาวิชาเอกภาษาไทย
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเอกภาษาจีน
สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
สาขาวิชาเอกดนตรีไทย
สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเอกแนะแนว 
สาขาวิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเอกชีววิทยา 
สาขาวิชาเอกคหกรรม
สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
สาขาวิชาเอกพลศึกษา
สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล
ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนว ข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล 
ครูผู้ช่วย เทศบาล
1 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
2 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4 วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
5 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2557
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
7 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
11 แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล
12 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
13 แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม


 ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

admin 2013-08-05 11:27
[attachment=820]

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวรน 16 สาขาวิชาเอก รวม 65 อัตรา ดังนี้
1.สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา
2.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
3.สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
4.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5.สาขาวิชาเอกดนตรี จำนวน 3 อัตรา
6.สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง(อิสาน) จำนวน 2 อัตรา
7.สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
8.สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
9.สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
10.สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
12.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
13.สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
14.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
15.สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
16.สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://chpao.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
admin 2015-09-11 13:07
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 30 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
2.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
3.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน 3 อัตรา
4.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 8 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

admin 2015-09-20 10:23
[attachment=821]
เปิดรับสมัครสอบ อบจ. ภูเก็ต ครูผู้ช่วย จำนวน 60 อัตรา วันที่ 5-29 ตุลาคม 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ข่วย โรงเรีนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 60 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 2. สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ จำนวน  7 อัตรา
 3. สาขาวิชา  ภาษาไทย จำนวน  7 อัตรา
 4. สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ จำนวน  3 อัตรา
 5. สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จำนวน  1 อัตรา
 6. สาขาวิชา  สังคมศึกษา จำนวน  4 อัตรา
 7. สาขาวิชา  ศิลปศึกษา จำนวน  2 อัตรา
 8. สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ จำนวน  4 อัตรา
 9. สาขาวิชา  นาฏศิลป์ จำนวน  3 อัตรา
 10. สาขาวิชา  ดนตรีไทย จำนวน  1 อัตรา
 11. สาขาวิชา  ดนตรีสากล จำนวน  5 อัตรา
 12. สาขาวิชา  เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน  1 อัตรา
 13. สาขาวิชา  ประถมศึกษา จำนวน  1 อัตรา
 14. สาขาวิชา  พลศึกษา จำนวน  3 อัตรา
 15. สาขาวิชา  ปฐมวัย จำนวน  1 อัตรา
 16. สาขาวิชา  บรรณารักษ์ จำนวน  1 อัตรา
 17. สาขาวิชา  ภาษาจีน จำนวน  5 อัตรา
 18. สาขาวิชา  ทัศนศิลป์ จำนวน  1 อัตรา
 19. สาขาวิชา  แนะแนว จำนวน  1 อัตรา
 20. สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนการ) จำนวน  1 อัตรา

รวม จำนวน 60 อัตรา


หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

เทศบาลนครภูเก็ต จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งคณะกรรมการดำเนนการสอบแข่งขันกำหนด ดังนี้

ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยใ้หคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามระดับตำแหน่งดังนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) จะทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 โดยจะทดสอบความรู้ ความสามารถในการทางทีทใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  1. หลักการศึกษา
  2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
  4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  5. สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้
  6. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศกึษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

 1. ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่จะสมัครตามประกาศรับสมัครของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัคร

  ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติคุณวุฒิทางการศึกษาให้ อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน

  ในกรณีที่ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษษ หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดงหนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)

 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายคร้งเดียวกัน) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบ (พร้อมแสดงฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 9. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าระดับที่ตนำดรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็ฯผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
 10. ถ่ายเอกสารสำเนาทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต :ตนเอง  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 150.- บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-212725 ต่อ 512, 076-212895
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 05 พ.ย. 2558
สอบวันที่: 22 พ.ย. 2558
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
 ประกาศ |


admin 2015-09-25 22:31
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานครูเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
7. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
9. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
10. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
11. วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
12. วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้นเป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่จะสอบแข่งขัน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 300 บาท ระหว่างวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครเวอร์ชันเต็ม: [-- เน้นๆ ตรงๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026101 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us